Alle renholdsvirksomheter må godkjennes

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben.

For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn.

Alle godkjente renholdsvirksomheter er registrert i et sentralt register som er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no. Der er det bli enkelt å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling vil også bli registrert i registeret.

Fra 1. september 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register. Virksomhetene blir registrert i registeret fra søknadstidspunktet med status «under behandling», frem til saken er ferdigbehandlet.  Arbeidstilsynet vil sanksjonere brudd på forskriftens bestemmelser fra 1.desember 2012.